Processer kring vårdnad, barns boende och umgänge ställer mycket höga krav på en fungerande relation mellan klienten och ombudet.

Bild Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är det samlade rättsområde där regleringarna Barn- och Föräldraskap finns (Föräldrabalken). Rättsfrågorna hanterar då vårdnadshavarskap kring barn, umgängesrätten för barn med förälder och annan släktning, var barnet ska bo / flytta samt reglering av kostnader kring barnet (underhåll). Ofta inkluderar man Arvsrätten i detta samlingsbegrepp samt använder benämningen Ekonomisk familjerätt kring arvsfrågor och beräkning av underhåll.

Att processa i frågor kring Familjerätt är i mycket hög utsträckning ett specialistarbete för ombudet. Precis som med Brottmål, är detta område särskilt reglerat med bestämmelser och ställningstaganden som är avsedda att tillvarata barnets intresse. Detta kan i vissa fall innebära att barnets intresse ställs emot förälderns intresse – en situation som svenska lagstiftningen då överordnar barnet framför föräldern.

Processer kring vårdnad, barns boende och umgänge ställer mycket höga krav på en fungerande relation mellan klienten och ombudet. Detta eftersom frågeställningarna och problemen som behöver hanteras ofta handlar mer om föräldraskapet än juridisk analys. Det är därför mer centralt än i andra rättstvister att parten förstår de bakomliggande resonemangen till lagbestämmelserna, vilket ofta kräver täta kontakter och tydlig kommunikation med ombudet.    

Varför Arnér och Partners?

Vi på Arnér & Partners har Familjerättsjuridik som ett av våra specialistområden. Byråns medarbetare är verksamma inom rättsområdets samtliga avdelningar och byrån erbjuder specialistkompetens inom såväl Vårdnadstvister som biträde kring Bodelning och Arvstvister m.m