I samband med separation eller dödsfall uppstår exempelvis ofta många frågor kring de ekonomiska förhållandena. Vad är skillnaden mellan att vara gifta och att vara sambos? Vem av parterna har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden?

Ekonomisk Familjerätt

Ekonomisk Familjerätt

Ekonomisk familjerätt utgör den del av Familjerätten som berör de ekonomiska frågorna. Frågor kring bodelning, samboavtal, äktenskapsförord, kvarsittanderätt till bostad, underhållsbidrag till make/maka och arvsfrågor hör till de vanligaste.

Det finns många goda skäl att se över sin situation kring dessa frågor, inte minst för att slippa att domstolstvister uppstår. Exempelvis kan ett välskrivet testamente eller äktenskapsförord vara helt avgörande för om situationen kan lösas genom att bara läsa dokumentet eller om en domstol måste pröva något.

Det juridiska arbetet kring ekonomisk familjerätt handlar dock inte bara om tvister och upprättande av dokument - rådgivning kring vad och hur man bör tänka och förbereda sig kring de aktuella frågorna är precis lika viktigt.

I samband med separation eller dödsfall uppstår exempelvis ofta många frågor kring de ekonomiska förhållandena. Vad är skillnaden mellan att vara gista och att vara sambos? Vem av parterna har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden? En bodelning behöver göras både vid äktenskapsskillnad och när ett samboförhållande upphör om någon av parterna begär det, vilket i sig innebär praktiska frågor att hantera.

Varför Arnér och Partners?

Vi på Arnér & Partners har Familjerättsjuridik som ett av våra specialistområden. Byråns medarbetare är verksamma inom rättsområdets samtliga avdelningar och byrån erbjuder specialistkompetens inom såväl Vårdnadstvister som biträde kring Bodelning och Arvstvister m.m.