Cookies, behandling av personuppgifter och övrig information

Hantering av kakor, personuppgiftshantering och övrig information

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som består av bokstäver och nummer som vi sparar i din webbläsare eller hårddisk om du samtycker till det. En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper även till att bibehålla dina val när du navigerar på vår webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är oftast en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Så använder vi oss av cookies

I Arner & Parterns digitala kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till däribland funktionalitet och analys. De hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och möjliggör för oss att förbättra din upplevelse av vår webbplats. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies

Funktionscookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig, hälsa dig vid namn och i viss mån komma ihåg dina preferenser. Funktionscookies används också för att:

Komma ihåg dina inloggningsuppgifter

Se till att webbplatsens sidor ser konsekventa ut Prestandacookies Prestandacookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att du enkelt hittar vad du söker och se till att de sidor du besöker laddas snabbare.

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra Arner & Parterns digitala tjänster, till exempel genom att:

mäta hur många personer som använder tjänsterna så att vi kan göra dem enklare och snabbare analysera data som hjälper oss förstå hur du använder webbplatsens tjänster så att vi kan förbättra dem Ta bort cookies Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare som tillåter sig att blockera alla cookies eller några av dem. Om du väljer en inställning i din webbläsare som blockerar alla cookies riskerar du att inte kunna få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.

Denna policy gäller från och med den 1 maj 2018.

Behandling av personuppgifter

Arnér & Partners Advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Arnér & Partners Advokater AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Arnér & Partners Advokater AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format ſeller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar].

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@arnerpartners.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Arnér & Partners Advokater AB, org nr 556981-0624, Södra Agnegatan 29, Box 12003, 102 21 Stockholm, tel 08-555 699 00, www.arnerpartners.se, info@arnerpartners.se.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning. Nämnden prövar ekonomiska krav, exempelvis arvodetvister, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Med ordet konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål utanför närings- eller yrkesverksamhet. 

Innan konsumenten kan vända sin till konsumenttvistnämnden måste konsumenten ha försökt hitta en lösning i samförstånd med advokaten och klagat skriftligen, annars kan nämnden avvisa ansökan. Kravet får inte vara på mindre än 1 000 kr eller mer än 200 000 kr. 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är godkänd av Kammarkollegiet som nämnd för alternativ tvistlösning.