Anders Jussil

Anders Jussil

Advokat & Delägare

+46 (0)8-555 699 00
Svenska, engelska

Utbildning

  • Jur.kand, Stockholms Universitet 2007

Bakgrund

Advokat Anders Jussil har varit verksam på Arnér & Partners sedan grundandet år 2014. Med start 2007, har han tidigare arbetat för advokatbyråer i Stockholm och bl.a. varit delägare i Grünberger advokater AB.

Advokat Anders Jussil har en lång och gedigen erfarenhet av processföring inom såväl civilrättsliga som förvaltningsrättsliga mål. Han har framgångsrikt drivit ett stort antal komplicerade mål inom skilda rättsområden innefattande bl.a. arvstvister, vårdnadstvister, myndighetsbeslut m.m.

Hos advokat Anders Jussil finner du ett engagerat, tryggt och tillgängligt ombud med fokus på helhetsbilden, där såväl juridiken som de rent mänskliga aspekterna av varje klients unika situation beaktas, i syfte att nå bästa möjliga resultat i varje enskilt fall.

Specialområde

Allmän civilrätt: avtalsrätt, fordringsrätt, fullmakter, samäganderätt, skuldebrev m.m.

Arvsrätt: Boutredningar, inklusive uppdrag som boutredningsman, upprättande- samt klander av testamenten, gåvor att likställa med testamenten och därtill kopplade rättsfrågor m.m.

Ekonomisk familjerätt: bodelning, inklusive uppdrag som bodelningsförrättare, framtidsfullmakter, gåvor, samboavtal, samäganderätt, äktenskapsförord och därtill kopplade rättsfrågor m.m.

Familjerätt/barnrätt: Vårdnadstvister, barns boende-umgänge, inklusive internationella tvister, underhåll m.m.

Förvaltningsrätt: Offentligt biträde LVU, LVM, LPT, LRV och LVM, överklaganden av myndighetsbeslut m.m.

Migrationsrätt & mänskliga rättigheter: Uppehålls- och arbetstillstånd inkluderat asylrätt, familjeåterförening, förvarsärenden m.m.