Liselott Martynenko Agerlid - biträdande advokat

Liselott Martynenko Agerlid

Biträdande jurist

+46 (0)8-555 699 00
Svenska, engelska, franska

Utbildning

  • LL.M. i EU-rätt, Université de Nancy/EIPA, 1999
  • Jur. kand, Stockholms Universitet 1997

Bakgrund

Liselott Martynenko Agerlid har tidigare arbetat på Åbjörnsson Advokatbyrå AB. 

Liselott Martynenko Agerlid har i grunden en gedigen erfarenhet som diplomat och har tjänstgjort för EU, UD och FN i en rad länder.

Specialområde

Liselott Martynenko Agerlid har såväl affärsjuridiska uppdrag (tvistlösning, allmän avtals- och bolagsrätt) som uppdrag inom ekonomisk familjerätt (bodelnings- och arvstvister, upprättande av familjerättsliga handlingar). Hon har även representerat organisationer och privatpersoner i ärenden rörande ekonomisk/teknisk fastighetsrätt (vindkraft och övriga intrång i den privata äganderätten, t ex järnväg, strandskydd) liksom inom life science. Hon har också varit förordnad som rekonstruktör i ett 20-tal företagsrekonstruktioner över hela Sverige.