Skip links

”Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation.”

Arnér & Partners

”Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation.”

Arnér & Partners

VÅRA MEDARBETARE
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Arnér & Partners är en advokatbyrå med specialinriktning på främst privatpersoners- samt de mindre företagens rätt och rättigheter.
Vi biträder klienter inom ett brett spektrum av humanjuridiken samt den allmänna civil- och förmögenhetsrätten. Advokatbyrån har härvid mycket lång erfarenhet, samt besitter en stor samlad juridisk kompetens och processerna inom de rättsområden vi är verksamma i.

Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation. I detta ingår att vi, när så är påkallar -vilket ofta är fallet inom exempelvis familjerättsliga och arvsrättsliga spörsmål – även beaktar rena mänskliga aspekter vid sidan av de juridiska, för att i möjligaste mån hjälpa Dig till en så långsiktig hållbar lösning som möjligt.