Skip links

VÄLKOMMEN TILL ARNÉR & PARTNERS

EN ADVOKATBYRÅ MED SPECIALINRIKTNING PÅ FRÄMST PRIVATPERSONERS- SAMT DE MINDRE FÖRETAGENS RÄTT OCH RÄTTIGHETER.

VÄLKOMMEN TILL ARNÉR & PARTNERS

EN ADVOKATBYRÅ MED SPECIALINRIKTNING PÅ FRÄMST PRIVATPERSONERS- SAMT DE MINDRE FÖRETAGENS RÄTT OCH RÄTTIGHETER.

Läs mer

”Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation.”

Arnér & Partners

”Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation.”

Arnér & Partners

VÅRA MEDARBETARE
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Arnér & Partners är en advokatbyrå med specialinriktning på främst privatpersoners- samt de mindre företagens rätt och rättigheter.
Vi biträder klienter inom ett brett spektrum av humanjuridiken samt den allmänna civil- och förmögenhetsrätten. Advokatbyrån har härvid mycket lång erfarenhet, samt besitter en stor samlad juridisk kompetens och processvana inom de rättsområden vi är verksamma i.

Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation. I detta ingår att vi, när så är påkallar -vilket ofta är fallet inom exempelvis familjerättsliga och arvsrättsliga spörsmål – även beaktar rena mänskliga aspekter vid sidan av de juridiska, för att i möjligaste mån hjälpa Dig till en så långsiktigt hållbar lösning som möjligt.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Allmän Civilrätt
Processrätt
Arvsrätt
Brottmål
Entreprenadjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Förvaltningsrätt
Migrationsrätt
Internationell privaträtt
Småföretagarjuridik

MEDARBETARE

Oavsett anledning till att du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang.

KONTAKTA OSS

Arnér & Partners


Södra Agnegatan 29, 6tr
112 29 Stockholm

08 – 555 699 00

VÅRA MEDARBETARE