Skip links

Anders Jussil

Advokat & Delägare

anders.jussil@arnerpartners.se

Utbildning
Jur kand, Stockholms universitet 2006

Yrkeserfarenhet
Anställd på advokatbyrå 2007-2012
Delägare Grünberger Advokater AB 2012-2014
Delägare Arnér & Partners Advokater AB 2014-

Specialområden
Allmän civilrätt
Arvsrätt inklusive dödsboförvaltning
Familjerätt
Förvaltningsrätt
Socialrätt
Utlänningsrätt

anders.jussil@arnerpartners.se