Skip links

Processrätt

Processrätt

Processrätt är bestämmelserna om hur själva förfarandet i domstol och övriga myndigheter går till. Det finns regler som styr exempelvis vad man kan begära i domstol och vilken typ av bevisning som kan vara av värde. Ofta behöver ett flertal taktiska överväganden hanteras för att maximera chanserna till framgång. Därför är det av största vikt att ditt ombud har erfarenhet och stora kunskaper inom processrätt, oavsett vad din juridiska fråga gäller. Med ett ombud som har vana av domstolsförhandlingar och hur rätten resonerar, kommer du helt enkelt ha en stor fördel i din tvist.

Vi har flera jurister med lång erfarenhet och mycket goda resultat från domstolsprocesser. Om du väljer att anlita Arnér & Partners kommer du att företrädas av ett ombud som, utöver ett personligt engagemang i din situation, bistår dig med en högkvalitativ processföring där dina rättigheter kommer att tillvaratas på bästa möjliga sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!