Skip links

Maria Lindkvist

Advokat

maria.lindkvist@arnerpartners.se

Utbildning
Jur.kand, Uppsala universitet 2011

Yrkeserfarenhet
Anställd på advokatbyrå 2011-2014
Anställd på Arnér & Partners Advokater AB 2014-

Specialområden
Allmän civilrätt
Arvsrätt inklusive dödsboförvaltning
Familjerätt
Målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn

maria.lindkvist@arnerpartners.se