Skip links

Elisabeth Grippe

Advokat & Delägare

elisabeth.grippe@arnerpartners.se

Utbildning
Jur kand, Stockholms universitet 1986

Yrkeserfarenhet
Anställd på advokatbyrå 1986 – 1996
Egen advokatverksamhet 1996 – 2010
Delägare i Grünberger Advokater AB 2011-2014
Delägare Arnér & Partners Advokater 2014-

Specialområden
Arvsrätt, inkl. boutredningar
Familjerätt

elisabeth.grippe@arnerpartners.se